Design & Konstruktion

Snabba och effektiva lösningar

Vårt mål är att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla kundens önskemål om en dokumentation som underlättar vid felsökningar och underhåll. För att uppnå detta arbetar vi med konstruktionsverktyget ePLAN som vi ständigt utvecklar typkretsar och makron i så vi kan ge våra kunder en optimal leverans från oss.

Vi utför konstruktioner av elanläggningar med lång och bred erfarenhet.

Även montagemässigt har vi som mål att våra konstruktioner ska kunna byggas ut med en för kunden önskvärd möjlighet i framtiden.

Vi jobbar mycket med typlösningar vilket snabbar upp processen att ta fram konstruktioner och designlösningar.

Vi har lång erfarenhet av maskinsäkerhet, med allt från konstruktion till validering av lösningar.

Våra övriga tjänster

Projektledning

Med en strukturerad och väl genomarbetad metod driver och leder vi projekt inom elkraft, automation och maskinombyggnader.

Analys & Förstudier

För att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet är det viktigt att deras maskinutrustning presterar på topp.

Programmering & Drivsystem

Med lång erfarenhet av programmering av allt ifrån enklare PLC system till mer komplexa styrsystem erbjuder vi våra kunder en tekniskt hög kompetens.