Om JRJ

Lång erfarenhet och bred kompetens

JRJ IndustriAutomatik AB är ett Sandviken baserat företag som startade första januari 2002. Företagets verksamhet riktar sig främst till processindustrin men även infrastruktur i form av reservkraft anläggningar och distribution.

Huvudsakliga åtaganden är elkonstruktion, montage- och projektledning samt igångkörningsverksamhet inom el och automation. Ett annat exempel på uppdrag är analyser av processdata via ABB Argus mätdator eller IBA-logger för att optimera processer inom till exempel valsverk och pappersindustri.
Även vid maskinflyttar hjälper vi våra kunder med allt från igångkörning, uppgraderingar och förbättringar som kan bli aktuellt i samband med flytten.
Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra våra konstruktionsprocesser för att ge våra kunder en kostnadseffektiv lösning med högt teknikinnehåll.
För att uppnå detta arbetar vi med konstruktionsverktyget ePLAN som vi ständigt utvecklar med nya typkretsar och makroprojekt så vi står rustade för kommande nya projekt.

Vår vision

Vår vision är att hela tiden försöka sätta oss in i och förstå våra uppdragsgivares processer. Allt från produktion, utveckling och underhåll. Detta för att, med vår breda kompetens, kunna stödja och effektivisera hela produktionsapparaten så våra uppdragsgivare kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi ska vara det självklara valet och våra uppdragsgivare ska känna sig trygga i att vi kommer lösa de uppdrag vi åtar oss och komma med de mest effektiva lösningarna

Utmärkelser

Åren 2013, 2014, 2015 och 2016 utsågs JRJ IndustriAutomatik AB till ett av Gästriklands FRAMgångsrikaste FÖRetag och belönades med diplom. 

Vi är mycket glada och stolta över den utmärkelsen och det visar att vi besitter en mycket bred och hög kompetens. Det visar även att vi jobbar effektivt både tekniskt och företagsekonomiskt, men även att vi arbetar hälsofrämjande. Vi är noggrann med att medarbetarna ska kunna kombinera arbetslivet med ett fungerande privatliv så alla mår bra och därmed kan vi stå laddade när våra kunder behöver vår hjälp.

Våra nöjda kunder

Sponsring

Vi är mycket stolta och ser med spänning fram emot att följa vår lokala skidtalang som vi valt att stödja kommande säsong 2021-22.
Det är den unga lovande Louise Lindström som började sin skidkarriär i Högbo GIF men som nu kör för Falun Borlänge skidklubb.

Vi delar vår värdegrund i form av att alltid vilja förbättra och analysera våra prestationer för att därigenom kunna jobba med ett aktivt förändringsarbete som aldrig stannar av. 

Vi delar även kämpaglöden att aldrig ge upp och drivkraften att alltid vilja bli bättre.