Analys & Förstudier

Maximera produktiviteten

För att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet är det viktigt att deras maskinutrustning presterar på topp, vi hjälper till med analyser och felsökning för att få ut maximalt ur produktivitetssynpunkt. Vi har, utefter uppdragets komplexitet, olika hjälpmedel för att kunna trimma och säkerställa att maskinens prestanda är maximal. Vi har stort kunnande och lång erfarenhet av processoptimeringar med hjälp av IBA logger samt ABB Argus mätdator.

För att våra kunder ska känna sig trygg i sina nyinvesteringar och även reinvesteringar bistår vi ofta dem med vår breda och långa erfarenhet. En stor och viktig del är säkerhetsarbetet och vi deltar och arbetar ofta i våra kunders riskanalyser för att fånga upp risker och bygga bort dem med ny teknik, här använder vi CEDOC för att komma fram till risknivåer. För att uppfylla dagens lagkrav så validerar vi även våra säkerhetslösningar i en programvara som sedan våra kunder arkiverar. Denna validering gör vi med PILZ PasCal valideringsverktyg.

Våra övriga tjänster

Design & Konstruktion

Vårt mål är att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla kundens önskemål om en dokumentation som underlättar vid felsökningar och underhåll.

Projektledning

Med en strukturerad och väl genomarbetad metod driver och leder vi projekt inom elkraft, automation och maskinombyggnader.

Programmering & Drivsystem

Med lång erfarenhet av programmering av allt ifrån enklare PLC system till mer komplexa styrsystem erbjuder vi våra kunder en tekniskt hög kompetens.