Design & Konstruktion

Vårt mål är att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla kundens önskemål om en dokumentation som underlättar vid felsökningar och underhåll. För att uppnå detta arbetar vi med konstruktionsverktyget ePLAN som vi ständigt utvecklar typkretsar och makron i så vi kan
​ge våra kunder en kostnadseffektiv och bra leverans från oss.

Vi utför konstruktioner av elanläggningar med lång och bred erfarenhet.

Även montagemässigt har vi som mål att våra konstruktioner ska kunna byggas ut med en för kunden önskvärd möjlighet i framtiden.

Vi jobbar mycket med typlösningar vilket snabbar upp processen att ta fram konstruktioner och designlösningar.

Vi har lång erfarenhet att maskinsäkerhet, med allt från konstruktion till validering av lösningar.