Analys & Förstudier

För att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet är det viktigt att deras maskinutrustning presterar på topp, vi hjälper till med analyser och felsökning för att få ut maximalt ur produktivitetssynpunkt. Vi har, utefter uppdragets komplexitet, olika hjälpmedel för att kunna trimma och säkerställa att maskinens prestanda är maximal. Vi har stort kunnande och lång erfarenhet av processoptimeringar med hjälp av IBA logger samt ABB Argus mätdator.

För att våra kunder ska känna sig trygg i sina nyinvesteringar och även reinvesteringar bistår vi ofta dem med vår breda och långa erfarenhet. En stor och viktig del är säkerhetsarbetet och vi deltar och arbetar ofta i våra kunders riskanalyser för att fånga upp risker och bygga bort dem med ny teknik. För att uppfylla dagens lagkrav så validerar vi även våra säkerhetslösningar i en programvara som sedan våra kunder arkiverar. Denna validering gör vi med PILZ PasCal valideringsverktyg.