Utmärkelse

Åren 2013, 2014, 2016 och 2017 utsågs JRJ IndustriAutomatik AB till ett av Gästriklands FRAMgångsrikaste FÖRetag och belönades med diplom. 

Vi är mycket glada och stolta över den utmärkelsen och det visar att vi besitter en mycket bred och hög kompetens. Det visar även att vi jobbar effektivt både tekniskt och företagsekonomiskt, men även att vi arbetar hälsofrämjande. Vi är noggrann med att medarbetarna ska kunna kombinera arbetslivet med ett fungerande privatliv så alla mår bra och därmed kan vi stå laddade när våra kunder behöver vår hjälp.